Dejan Semič

Prejemnik Referenca 2015

Področje praktičnega usposabljanja.
Mentor

Dejan Semič je star 25 let in prihaja iz Žirov. Študira na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani smer Stavbarstvo. Veseli ga projektiranje nizkoenergijskih objektov prihodnosti.


Dejan Semic is 25 years old and comes from Žirov. He studies at the Faculty of Civil Engineering and Geodesy in Ljubljana master study Buildings. He is looking forward designing the low-energy buildings of the future.