Marko Kozmus

Prejemnik priznanja MENTOR 2015

Steklarna Hrastnik

Marko Kozmus, dipl. inţ. strojništva, vodja vzdrževanja orodja in razvoja
Svojo kariero je kot proizvodni tehnolog v Steklarni Hrastnik začel leta 2010. Delo, ki ga je opravljal ga je zelo navduševalo, zato je po letu in pol prevzel mesto vodje vzdrževanja orodja. Leta 2013 je izzivov željan prevzel še razvoj v poslovni enoti Vitrum. Danes je vodja vzdrževanja orodja ter vodja celotnega razvoja v vseh poslovnih enotah Steklarne Hrastnik.


Marko Kozmus, B.S.M.E., Head of Tool Maintenance and Development Marko Kozmus started his career as a manufacture technologist at Steklarna Hrastnik in 2010. Being extremely passionate about his work, he was appointed Head of Tool Maintenance 18 months later. In 2013, looking for new challenges, he took on the responsibility for development at the Vitrum business unit. Today he is the Head of Tool Maintenance and the Head of Development across all Steklarna Hrastnik business units