Lijana Miholič

2017

Mentor
Prejemnica priznanja MENTOR 2017

Predstavitev prejemnice priznanja:

Lijana Miholič je na šoli zaposlena že več kot 30 let in je v tem času uspešno mentorirala  dijake pri tekmovanjih iz angleškega jezika ter ustanovila debatni klub na šoli. V tem času je bila prav tako sodnica na narodnih in mednarodnih debatnih turnirjih in pripravlja številne dijake na debatne turnirje. Na šoli vsakoletno organizira Mednarodni debatni turnir, na katerem sodeluje vsakoletno več kot 20 različnih držav celega sveta.

Liana Miholič has been working at school for more than 30 years. During this period she has sucessfully prepare students for an English language test; she also started a debate club. Furhtermore, she was a judge at national and international debate turnaments. Every year they organize an international debate turnament at school, hosting participants from more than 20 countries around the world.