Dragan Mikša

2017

Mentor
Prejemnica priznanja MENTOR 2017

Predstavitev prejemnika priznanja:

Mag. Dragan Mikša se je v Talumu zaposlil leta 1994, po končanem izobraževanju na Fakulteti za naravoslovje in metalurgijo v Ljubljani. Bil je Talumov štipendist in že od rane mladosti je tesno povezan z lahkotno kovino – aluminijem. V Talumu je ves čas prevzemal ključne naloge v proizvodnji aluminija, ter na področju raziskav in razvoja. Ob delu se je ves čas dodatno strokovno usposabljal. Leta 2004 je končal podiplomski študij in pridobil naziv magistra znanosti. Leta 2013 je prevzel mesto direktorja poslovne enote Aluminij, ki združuje proizvodnjo primarnega aluminija in anod. Mag. Mikša je eden tistih sodelavcev, ki je ves čas pripravljen svoje bogato znanje in izkušnje prenašati tudi na mlade.

Mag. Dragan Mikša got employed in Talum in 1994, after completing the education at the Faculty of Natural Sciences and Metallurgy in Ljubljana. He was a scholarship recipient of Talum and has been closely connected with the light metal – aluminium since an early age. In Talum he constantly assumed key tasks in the production of aluminum and in the field of research and development. During work, he constantly took up additional professional education. In 2004 he completed his postgraduate studies and obtained the title of Master of Science. In 2013 he became the Manager of the Business Unit Aluminij, which combines the production of primary aluminium and anodes. Mag. Mikša is one of those employees who are always ready to share their extensive knowledge and experience to the younger generation.