Klemen Čufar

2017

Mentor
Prejemnik priznanja MENTOR 2017

Predstavitev prejemnika priznanja:

Klemen je oseba z ogromno znanjain kompetenc na področju IKT-ja. Je vodja oddelka IKR, sodelovce spodbuja k ustvarjalnosti in inovativnosti. Pri drugih ceni sposobnost  »misliti s svojo glavo« in videti aktualne produkte v prihodnosti. Vse te vrline poskuša približati tudi vsem dijakom in študentom na obvezni praksi. Želi jim pokazati, kako v podjetju potekajo določeni procesi, temu primerno jim daje naloge in izzive, ki so se v praksi pokazale kot najbolj učinkovit način prenosa znanja.

Klemen is a person with immense amount of knowledge and competences in ICT’s. He is Head of the ICT department. He encougrages his coworkes in being creative and innovative. On the other hand, he appreciates the ability to »think for themselves«  and see the lates products in the future. All these virtues he tries to get close to all the pupils and students in compulsory practice. He wants to show them how the company held porcesses and gives them the appropriate tasks and chellenges, which in practice proved to be the most effective way of transferring knowledge.