Polona Tratnik

2017

Mentor
Prejemnica priznanja MENTOR 2017

Predstavitev prejemnice priznanja:

Polona je v podjetju začela kot referent prodaje, vendar je svojo strast našla v kakovosti. Uspešno mentorira že vrsto let in kar nekaj njenih mentorirancev je na vidnih položajih v podjetju. Vedno je voljna pomagat in je vezni člen tudi med vodji. Več kot dve leti je že na poziciji direkorice kakovosti in uspešno obvladuje to področje.