Lea Sadar

Referenca
Prejemnica Reference 2016

Področje dela: Projektno delo

Lea je že v začetku pokazala in čez čas tudi dokazala svojo pripravljenost za delo, močno voljo in odločnost. Zna sprejemati premišljene odločitve, ki so v korist tako podjetju kot posameznikom. Najbolj ji odgovarja delo z ljudmi, zato je delo v logistiki pravo zanjo. Razgibano delo ji omogoča osebnostno rast in zadovoljstvo, kar se odraža z nasmehom na obrazu od jutranje kave dalje. Delovne naloge opravlja hitro, do dogovorjenega datuma in brez napak. Nikoli ji ni težko narediti, kar ne sodi v njen osnovni delovni proces ali pomagati drugemu.

Lea’s willingness to work, strong will and determination was demonstrated from the very beginning. She knows how to make wise decisions in the benefit of both the company and individuals. She has a good sense for work with people, so the work in logistics is perfect for her. The dynamic work environment enables her personal growth and satisfaction, which is reflected with a smile on her face from the morning coffee onwards. Work tasks are performed quickly, by the agreed date and error-free. She is also always prepared to do things that are not a part of her core work process and to help others.