Gašper Tušek

Prejemnik priznaja REFERENCA 2015
Področje pisnih izdelkov
Diplomska naloga: »Izdelava puhala za srednje volumske pretoke«.
Mentor:

Je diplomat fakultete za strojništvo v Ljubljani ter ţe dve leti zaposlen v podjetju Domel v Ţeleznikih. Sodeluje v razvoju puhal v poslovni enoti ECS, še posebej pri razvoju novega puhala, ki je namenjeno zagotavljanju večjih volumskih pretokov od vseh obstoječih v dosedanji ponudbi podjetja. Novo puhalo, ki smo ga poimenovali Ultimate 1000 je ţe lansko leto prejelo nagrado na Slovenskem forumu inovacij za najboljši poslovni model. V letošnjem letu pa so ţe stekle prve redne serije puhala in 35 dobave kupcu. Razvoj in analizo delovanja samega puhala je opisal tudi v diplomski nalogi z naslovom: Izdelava puhala za srednje volumske pretoke.

 


He is a diplomat of the Faculty of Mechanical Engineering in Ljubljana and for two years employed in a company Domel Ţelezniki. He participate in the development of blowers in the business unit ECS, especially in the development of a new blower which was developed to ensure the highest air flow of all in the current sales proposition of the company.

In the last year a new blower, which we named Ultimate 1000 already received the award at the Slovenian Innovation Forum for the best business model. This year first serial blowers came from the production line and first deliveries to the customer were made.Development and analysis of the blower is described in the diploma thesis entitled: The construction of medium volumetric flow rate blower.