Dr. Danijela Brečko

2023

AMBASSADORS OF KNOWLEDGE
Year receipt of recognition 2023
Director of SOFOS Institute
Slovenian andragogist and lecturer

AWARDED WITH Referenca or Mentor:

dr. Danijela Brečko is the executive director of the SOFOS Institute, which she founded in 2000 with the aim of researching the field of culture, knowledge and education. She is a researcher (also registered with ARRS – Agency for Research Activities of the Republic of Slovenia).

She’s scientifically studies modern social phenomena such as: Intergenerational communication, cooperation and knowledge transfer, Lifelong learning and career development. She likes to write down her findings, and over 300 scientific and professional 3 articles for Slovenian and foreign professional journals have been written by her pen. Her creative opus also includes 9 independent book works.


dr. Danijela Brečko je izvršna direktorica Inštituta SOFOS, ki ga je ustanovila leta 2000 znamenom raziskovanja področja kulture, znanja in izobraževanja. Je raziskovalka (registrirana tudi pri ARRS – Agenciji za raziskovalno dejavnost RS). Znanstveno proučujesodobne družbene pojave, kot so: Medgeneracijska komunikacija, sodelovanje in prenos znanja, Vseživljenjsko učenje in razvoj kariere. Svoja dognanja rada zapisuje, izpod njenega peresa je nastalo preko 300 znanstvenih in strokovnih člankov za slovenske in tuje strokovne revije.

Njen ustvarjalni opus obsega tudi 9 samostojnih knjižnih del.