Davorin Pošebal

Prejemnik Referenca 2015

Področje pisnih izdelkov
Diplomska naloga »Analiza poliranja orodij za izdelavo steklenih izdelkov«.
Mentor:

Davorin Pošebal, dipl. inţ. strojništva, razvojni tehnolog

Kot absolvent Fakultete za strojništvo je v podjetje prišel leta 2013 na trimesečno projektno delo. Med samim projektnim delom se je v kolektivu, kjer je delal odlično počutil ter se zato odločil izdelati diplomsko nalogo v Steklarni Hrastnik s področja popravila steklarskih orodij. Leta 2014 je diplomiral in si zagotovil zaposlitev na mestu razvojnega tehnologa. Delo, ki ga opravlja obsega naloge v razvoju ter sodelovanje v oddelku obnove in kontrole orodij.


Davorin Pošebal, B.S.M.E., Development Technologist

Davorin Pošebal joined the company in 2013 for a 3-month project as a candidate for graduation at the Faculty of Mechanical Engineering. He enjoyed the time with his co-workers so much that he decided to write his bachelor’s thesis on the topic of glass tool repairs at Steklarna Hrastnik. He graduated in 2014 and was employed as a development technologist. His responsibilities include various tasks in development and working with the Tool Overhaul and Control Unit.