Erik Samsa

Prejemnik Referenca 2015

Področje praktičnega dela
Raziskovanje inovativnih načinov razvoja in trženja produktov s pomočjo metode »Delaj vitko«
Mentor

Erik Samsa je, kot študent ekonomije, v času praktičnega usposabljanja v Talumovi hčerinski družbi Kreativni aluminij raziskoval inovativne načine razvoja in trţenja produktov s pomočjo metode »delaj vitko«, s katero je sestavil poslovni model za konkretni prototip.

S pomočjo orodij Adobe Photoshop in Adobe InDesign je pripravil tudi osnovni koncept brošure za omenjeni prototip. Pri študiji metodologije »delaj vitko« je v kratkem času osvojil metodologijo, se spoznal z drugimi računalniškimi orodji ter se vključil v organizirano delovanje ekipe. Rezultat praktičnega usposabljanja je bil uporaben rezultat v obliki marketinškega gradiva za specifičen proizvod. Izdelan marketinški material je bil uporabljen pri preverjanju tržnih možnosti ter komuniciranju s potencialnimi poslovnimi partnerji in je služil kot osnova za nadaljnje marketinške aktivnosti.

Erik Samsa je pri svojem delu pokazal veliko mero inovativnosti, samoiniciativnosti in odgovornosti.


Erik Samsa, student of economy decided to do student practice in company Kreativni aluminij, which is part of bigger company Talum. He researched innovative way’s of development and marketing of products with the help of method »Lean startup«.

With that method he build business model for concrete prototype. With the help of tools like Adobe Photoshop and Adobe InDesign he accomplished a basic concept brochure for the prototype mentioned earlier. During the study of methodology »doing slim«, in a very short time he got the hang of it. He got to know other computer tools and he got involved in organized team work. The result of student practice was useful marketing material for specific product. Marketing material was used for checking the marketing options and for communicating with some potential business partners. It also served for basics for further marketing activities.

Erik Samsa during his work showed a great deal of innovation, self-iniciation and responsibility.