Branko Meh

2015

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
Predsednik OZS

Branko Meh v obrtno-podjetniškem zborničnem sistemu deluje ţe vrsto let. Julija letos je bil izvoljen za predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS). Je tudi ustanovni član Ustanove za humanitarno pomoč obrtnikom, član skupščine Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije, član sveta Šolskega centra Velenje in član sveta Savinjsko-šaleške regije. Je višji gasilski častnik v gasilskem društvu Velenje in član motorističnega kluba Velenje.