Branko Meh

2015

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
Predsednik OZS
Year receipt of recognition 2015

Branko Meh v obrtno-podjetniškem zborničnem sistemu deluje ţe vrsto let. Julija letos je bil izvoljen za predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS). Je tudi ustanovni član Ustanove za humanitarno pomoč obrtnikom, član skupščine Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije, član sveta Šolskega centra Velenje in član sveta Savinjsko-šaleške regije. Je višji gasilski častnik v gasilskem društvu Velenje in član motorističnega kluba Velenje.


Branko Meh has been working in the trade and business chamber system for many years. In July of this year, he was elected president of the Chamber of Crafts and Enterprises of Slovenia (OZS). He is also a founding member of the Foundation for Humanitarian Aid to Craftsmen, a member of the Assembly of the Savinjsko-Šaleske Regional Development Agency, a member of the board of the School Center Velenje and a member of the Council of the Savinjsko-Šaleske Region. He is a senior fire officer in the Velenje fire brigade and a member of the Velenje motorcycle club.