Branko Rožič

2015

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
direktor Količevo karton d.o.o.

S strani Upravnega odbora Združenja Manager je bil imenovan za Managerja leta 2014.

62-letni Rožič je svojo kariero začel kot vzdrževalec v nekdanjem Tokosu. Vseskozi se je izobraževal ob delu in pozneje postal direktor podjetja. Po 21 letih je prestopil v Gorenje Tiki kot tehnični direktor, kjer je pozneje prevzel tudi vodenje družbe. V času, ko je Rožič prevzel vodenje družbe Količevo Karton, je izguba družbe presegala 2,6 milijona evrov. Tovarna je bila stroškovno neučinkovita, nekonkurenčna, prezadolžena, proizvodne zmožnosti so presegale tržne potrebe, tehnološka opremljenost pa je bila skromna.

Z uspešno preobrazbo danes družba Količevo Karton pod 19-letnim vodstvom direktorja Rožiča dosega odlične poslovne rezultate in izjemno dodano vrednost, je izrazito izvozno usmerjena, proizvodno učinkovita in svetovno konkurenčna družba, ki gradi svoj uspeh na znanju in kompetentnosti svojih zaposlenih.