Dr. Boris Cizelj

2023

AMBASSADORS OF KNOWLEDGE
Year receipt of recognition 2023
Chair of Board of Directors of the Knowledge Economy Society

AWARDED WITH Referenca or Mentor:

 

As chair of Board of Directors of the Knowledge Economy Society. He’s being active in raising levels of sustainability in all three domains (economic, environmental, and social). He’s serving as adviser to the director of the Slovenian Innovation Hub – doing research on innovation ecosystem, and chairing the Hub’s Working Group on Innovation Support Environment.

He’s also a Director of ECPD Program on Economic Diplomacy, Lobbying and Negotiations (EDLN) conducting training courses and consulting on lobbying and negotiation techniques,
and lecturing at the postgraduate course on economic diplomacy. Mentoring several MA, MSc and PhD students.

Among 1987 -1991 he was a diplomat in Australia and 1992 a diplomat in Belgium.

He graduated from the University of Ljubljana, received his master’s degree from the Institute of Social Sciences in The Hague, and received his doctorate from the University of Belgrade. He started his career at the University of Ljubljana and continued as head of the research center for developing countries in Ljubljana. He was the SFRY ambassador to Australia and the Slovenian ambassador to the EU and NATO in Brussels, where from 1999 to September 2014 he headed the only Slovenian lobbying office in Brussels – the Slovenian Economic and Research Association, SGRZ – where he is now a member of the board.

He teaches lobbying and conditioning techniques at the DOBA faculty in Maribor, where he was also the first dean. He coordinated several European projects, formed several European networks (NIROC, EREF. RIBN) and now heads the global Knowledge Economy Network, KEN, based in Brussels.


Kot predsednik upravnega odbora Društva Ekonomija znanja. Aktiven je pri dvigovanju ravni trajnosti na vseh treh področjih (ekonomskem, okoljskem in družbenem).
Deluje kot svetovalec direktorja Slovenskega inovacijskega stičišča – raziskuje inovacijski ekosistem in predseduje delovni skupini Stičišča za okolje za podporo inovacijam.
Je tudi direktor ECPD programa za ekonomsko diplomacijo, lobiranje in pogajanja (EDLN), kjer vodi tečaje usposabljanja in svetovanja o tehnikah lobiranja in pogajanj ter predava na 2
podiplomskem tečaju ekonomske diplomacije.

Mentorstvo številnim magistrskim, magistrskim in doktorskim študentom.

Med leti 1987 -1991 je bil diplomat v Avstraliji in 1992 diplomat v Belgiji.

Diplomiral je na Univerzi v Ljubljani, magistriral na Inštitutu družbenih znanosti v Haagu, doktoriral pa na Univerzi v Beogradu. Kariero je začel na ljubljanski univerzi, nadaljeval kot vodja raziskovalnega centra za države v razvoju v Ljubljani. Bil je veleposlanik SFRJ v Avstraliji in slovenski v EU in NATO v Bruslju, kjer je od 1999 do septembra 2014 vodil edino slovensko lobistično pisarno v Bruslju – Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje, SGRZ – kjer je sedaj član uprave. Predava Lobiranje in pogojalske tehnike na fakulteti DOBA v Mariboru, kjer je bil tudi prvi dekan. Koordiniral je več evropskih projektov, formiral nekaj evropskih mrež (NIROC, EREF. RIBN) in sedaj vodi globalno mrežo Knowledge Economy Network, KEN s sedežem v Bruslju.

Vir: https://BorisCizelj