Anja Oman

Referenca 2016

Referenca 2016
Magistrska naloga -Celovita obravnava javnih uslužbencev

Področje dela:Magistrska nalogaCelovita obravnava javnih uslužbencev

Anja Oman je diplomantka upravnih ved na Fakulteti za upravo in zaključuje magistrski program Uprava. Vpis na Fakulteto za upravo se ji je sprva zdel slučaj, kateremu smisel je  dala ravno posvetitev v meditacijo. Meditacija daje notranji vpogled v življenje posameznika in posledično omogoča boljše razumevanje sveta. Naloga temelji na celoviti obravnavi javnih uslužbencev in je namenjena izboljšanju kvaliteti življenja in dela, ter javne uprave na splošno. Njeno mnenje je, da uspešna  javna uprava leži v rokah zadovoljnih in zdravih javnih uslužbencih.

 


Anja Oman is a graduate of administration studies at the Faculty of Administration and is finishing its Masters study programme in Administration. Her enrolment at the Faculty of Administration at first seemed a coincidence, and it was the focus on meditation that gave it purpose. Mediation enables an inner insight into the life of an individual and consequently enables a better understanding of the world. The Master’s thesis is based on a comprehensive approach of public employees and its goal is to improve the quality of life and work and of public administration in general. The author believes that the key to a successful public administration lies in the hands of satisfied and healthy public employees.