Vinko Petrič

2017

Mentor
Prejemnik priznanja MENTOR 2017

Opis prejemnika priznanja:

Vinko Petrič se je zaposlil v koncernu Kolektor pred več kot 20 leti. Pri sedanjem vodenju proizvodnje elektronike in pogonov, ter predhodnem vodenju proizvodnje starterjev, je bilo izpeljanih vrsta aktivnosti na področju izboljšanja učinkovitosti procesov in kakovosti izdelkov. Prav tako so bile uspešno izvedene zahtevne selitve proizvodnje na različne lokacije. Svoje strokovno znanje, bogate izkušnje ter resen pristop k delu uspešno prenaša na svoje sodelavce in jih zna motivirati. Pri reševanju vsakodnevnih izzivov g. Vinko Petrič velja za izredno praktičnega, vztrajnega in energičnega človeka, ki je lahko lep zgled mlajšim generacijam.

Mr. Vinko Petrič has been employed in Kolektor for over 20 years. During his current management of the production of electronics and drives, and his previous management of starter production, several activities in the field of improvement of process efficiency and product quality were implemented. Furthermore, demanding production relocations to various locations were carried out successfully.  Mr. Petrič shares his professional knowledge and rich experiences with his colleagues and teaches them to take their work seriously just as he does and he knows well how to motivate them.  When solving the challenges on a daily basis, Mr. Petrič is known to be very practical, persistent and energetic person, who sets a good example to younger generations.