Teja Lotrič

2017

Referenca
Področje dela: praktično delo
Prejemnica REFERENCE 2017

Področje dela: praktično delo

Predstavitev prjemnice priznanja:

Teja je z veseljem, hitro in učinkovito prevzela delovne naloge sodelovke v času njene bolniške odsotnosti. Je energična, vesela, pozitivna oseba, ki vse ljudi okoli sebe spravi v dobro voljo, jih nasmeje in jim da energijo za vse delovne obveznosti. Je dobra prijateljica, ki vedno rada priskoči na pomoč in pomaga z nasveti. Svežino je prinesla tudi v vsakodnevne naloge in izzive, ki jih srečuje pri svojem delu.

Teja happily, quickly and effectively took over the duties of the colleagues during her sick leave. She is energetic, cheerful and postive person and she  is helping all the people around her getting in a good mood ang giving them the energy for all daily obligations. She is a good friend who always , always supportive and  helps with tips. She brought freshness in daily tasks and challenges she is facing at her work.