Pika Šarf

2017

Referenca
Področje dela: projektno delo
Prejemnica REFERENCE 2017

Področje dela: projektno delo: sodelovanje na tekmovanju Phillip C.  Jesus International Law Moot Court Competition

Opisa prejemnika priznanja:

Pika Šarf je uspešno zagovarjala magistrsko delo na Pravni fakulteti, Univerza v Ljubljani, z naslovom Mednarodnopravni vidiki gospodarskega vohunjenja v kibernetskem prostoru (ocenjeno z oceno odlično – »cuim laude«), nagrajeno s pohvalo Pravne fakultete za vrhunsko magistrsko diplomsko delo.

Od junija 2015 do aprila 2016 je sodelovala na tekmovanju Phillip C.  Jesus International Law Moot Court Competition, ki sestoji iz priprave memorandumov na strani tožeče in tožene stranke ter zastopanje strank v simuliranem sporu, ki je obsegal problematiko protipravnosti sistemov množičnega nadzora, kršitev pravice do prostosti v kontekstu mednarodnega boja proti terorizmu, kršitev suverenosti države in prepovedane uporabe sile kot posledice kibernetskega napada,. Na finalu tekmovanja v Washingtonu se je med 100. najboljšimi govorci tekmovanja  uvrstila na 68. mesto.

Opravila je strokovni izpis iz upravnega postopka in začela pridobivati prve izkušnje kot odvetniška pripravnica pri družbi Karanovič & Nikolić.

Pika Šarf received a master’s degree after studying Law at University of Ljubljana.  Master’s Thesis: International law  perspectives on economic espionage in cyberspace (“cum laude”), Faculty of Law Award for Outstanding Master’s Thesis. She participated at the Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition with the: presentation of oral and written pleadings addressing the questions concerning the legality of mass surveillance programs, the expropriation of property allegedly used in such programs, violation of the right to privacy in the context of international fight against terrorism and the international legal consequences of cyber attacks attributable to state. She won 9th place for the written memoranda.