Majorka Nina Raduha

2017

Referenca
Prejemnica REFERENCE 2017

Majorka nina raduha je bila v postopku šolanja na poveljniško štabni šoli izbrana za najboljšo slušateljico. V postopku izbiranja najboljšega slušatelja so se upoštevala mnenja vseh slušateljev in predavateljev teh ocene slušateljice.

Major nina raduha was selected in the proces of indentification of the best candidate in commant and staff college as the best student. In the celection proces she was evaluated by lecturers, her class colleagues and the gradets of the subjects.