Nino Horvat

Referenca

Referenca
Področje dela: Delo na projektih
Prejemnik Reference 2016

Področje dela: Delo na projektih

Nino Horvat je dijak zaključnega letnika programa srednjega strokovnega izobraževanja – ekonomski tehnik na Ekonomski šoli Murska Sobota.Kot dijak je bil vedno samostojen, ambiciozen, samoiniciativen in inovativen. To je dokazal skozi vodenje oddelčne skupnosti kot tudi skozi številne projekte, v katerih je skupaj z drugimi dijaki v skupini vedno dosegal najvišja mesta. Aktivno je sodeloval tudi pri promociji šole v javnosti.

 

V šolskem letu 2014/15 je skupaj z drugimi dijaki v timu sodeloval na 9. mednarodnem sejmu učnih podjetij s projektom Up Pasji hotel d. o. o.. S svojo kreativnostjo, inovativnostjo in podjetnostjo so zasedli prvo mesto. Hkrati so zasedli prvo mesto za razstavni prostor in 3. mesto za osebje na državnem nivoju.

 

V šolskem letu 2015/16 je sodeloval v dveh raziskovalnih projektih. S projektom “Načik kak ovačik” (drugače kot običajno), je na mednarodni turistični tržnici 13. festivala Več znanja za več turizma prejel zlato priznanje.V sodelovanju s Pomurskim tehnološkim parkom je v skupini dijakov reševal izziv, ki ga je postavilo podjetje KMG Panorganic iz Ljutomera in predlagal ustrezne rešitve optimizacije komuniciranja v tem podjetju.V šolskem letu 2015/16 je bil na tritedenskem izobraževanju v tujini v okviru projekta Erasmus+. Za večletno prizadevno delo in doseganje rezultatov pri šolskem in izvenšolskem delu je prejel številna priznanja.