Mr Srečko Hvauc

2014

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
Director Nigrad d.d.
Year receipt of recognition 2014

Srečko Hvauc, slovenski politik, poslanec,  1959.

Srečko Hvauc, član Slovenske demokratske stranke, je bil leta 2004 izvoljen v Državni zbor Republike Slovenije; v tem mandatu je bil član naslednjih delovnih teles:

  • Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj,
  • Odbor za finance in monetarno politiko,
  • Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje,
  • Odbor za promet
  • reiskovalna komisija za ugotovitev in oceno dejanskega stanja, ki je lahko podlaga za odločanje o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij v Vladi Republike Slovenije na Ministrstvu za pravosodje in Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije v zvezi z izvrševanjem nadzora po Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS št. 110/02 – uradno prečiščeno besedilo) za spremembo zakonodaje in za druge odločitve v skladu z ustavnimi pristojnostmi državnega zbora (namestnik člana).

    Director Nigrad d.d. od 2009 do 2013