Mr Boris Novak Msc.

2014

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
General director of Post of Slovenia
Year receipt of recognition 2014

General director of Post of Slovenia

Boris Novak was born in 1963. He received his degree from the Faculty of Law in Ljubljana. He completed his master’s studies alongside his work and received the title Master of Science from the Graduate School of Government and European Studies, where he is also enrolled in a post-graduate doctoral programme.

 

His professional career began in 1983, when he began working in different organisational units of the Police. In 2004 he became an Undersecretary at the Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia, after which he served as Assistant to the Director of the Criminal Police Directorate in the General Police Directorate of the Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia. In 2006, he was employed as a consultant to the Director of Pošta Slovenije’s subsidiary EPPS d.o.o., and later became consultant to the management of Pošta Slovenije for complex legal issues in the areas of postal regulation, the protection of competition, and safety. In 2008, he established the Sector for Corporate Security and Supervision at Pošta Slovenije and became the Sector’s Director; at the end of 2011, he continued his work in the position of consultant to the management of Pošta Slovenije.

 

He has served as Chairman and Member of the Supervisory Board of ČZP Večer d.d., Chairman and Member of the Supervisory Board of Dravske elektrarne d.o.o. and Deputy Chairman and Member of the Supervisory Board of Pošta Slovenije’s subsidiary EPPS d.o.o. He is currently Member of the Supervisory Board of PBS d.d. and Member of the Supervisory Board of Športna loterija d.d.

Rojen je leta 1963. Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Ob delu je zaključil magistrski študij in pridobil naziv magister znanosti na Fakulteti za državne in evropske študije, na kateri opravlja tudi
podiplomski doktorski študij. Poklicno kariero je začel leta 1983 v različnih organizacijskih enotah Policije. Leta 2004 je postal podsekretar na Ministrstvu za notranje zadeve RS, nato pa pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije v Generalni policijski upravi Ministrstva za notranje zadeve RS. Leta 2006 se je
zaposlil najprej kot svetovalec direktorja Elektronsko pismo Pošte Slovenije d.o.o., nato pa je postal svetovalec poslovodstva Pošte Slovenije na področju zahtevnih pravnih zadev s področja regulative, varstva konkurence in varnosti. Leta 2008 je vzpostavil Sektor za korporativno varnost in nadzor v Pošti Slovenije in postal direktor sektorja, nato pa konec leta 2011 nadaljeval z delom na mestu svetovalca poslovodstva Pošte Slovenije. Bil je predsednik in član nadzornega sveta ČZP Večer d.d., predsednik in član nadzornega sveta Dravske elektrarne d.o.o., namestnik predsednika in član nadzornega sveta Elektronsko pismo Pošte Slovenije d.o.o. ter predsednik nadzornega sveta PBS d.d. Sedaj pa je član nadzornega sveta PBS d.d., član nadzornega sveta Športna loterija, d.d. in član strokovnega sveta za prijazen in učinkovit javni sektor pri Ministrstvu za pravosodje in javno upravo. 15. maja 2012 ga je nadzorni svet Pošte Slovenije imenoval za generalnega direktorja Pošte Slovenije za prihodnje petletno obdobje. Petletni mandat je nastopil z istim dnem.