Mr Andrej Božič – General director of Steklarna Hrastnik d.o.o.

2014

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
General director of Steklarna Hrastnik d.o.o.
Year receipt of recognition 2014

Po opravljeni diplomi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je šolanje nadaljeval na podiplomskem študiju marketinga in financ na Cleveland State University v ZDA. Izkušnje si je nabiral tako v slovenskih kot tudi globalnih podjetjih. V svoji 30-letni karieri je uspešno izpeljal številna prestrukturiranja, sanacije podjetij in start up projekte. Pri svojem delu postavlja v ospredje delo z ljudmi in odnose s sodelavci.
Na začetku poslovne poti je bil vodja prodaje za 40 različnih svetovnih tržišč v podjetju Videm Krško. Vodil je sanacijo Tovarne papirja Goričane. V globalnem podjetju ABB je imel funkcijo coutnry managerja in je bil odgovoren za Slovenijo in Srbijo. Saniral je skupino Iskra ERO, vodil Skupino Droga in saniral nemško podjetje Mondi Raubling GmbH, ki je del multinacionalne skupino Mondi. Leta 2010 je prevzel vodenje Steklarne Hrastnik z osnovnim ciljem – uspešno sanirati podjetje. V zadnjih štirih letih njegova vodenja je Steklarna Hrastnik z investicijami v proizvodnjo, kadre in okolje postala pomembne igralec na 50 svetovnih tržiščih v svojem segmentu. Steklarna pa se je pod njegovim vodstvom začela usmerjati v nišne in visoke kakovostne trge, kar se tudi odraža na poslovnem rezultatu