Mr Anton Štihec, univ. dipl. inž. grad.

2014

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
Mayor of Murska Sobota
Year receipt of recognition 2014

Rodil sem se leta 1964, kot drugi otrok v delavski družini, materi Tereziji (bivša šivilja v tovarni Mura, pokojna) in očetu Jožetu (elektrikar, pokojni). Imam še brata, ki je redni profesor na Fakulteti za šport v Ljubljani. Sin Domen je študent, hčerka Tina pa dijakinja. Žena je po poklicu magistra farmacije.

Osnovno šolo in gimnazijo sem končal v Murski Soboti. Že v mladih letih sem je aktivno udejstvoval v družbenem življenju. V osnovni šoli sem bil izvoljen za predsednika mladinske organizacije, v gimnaziji pa za predsednika šolskega športnega društva.

Prvo zaposlitev sem dobil na takratni skupni občini M. Sobota, kjer sem bil najprej v tehničnem oddelku kjer so se pripravljale investicije (stanovanjska gradnja, cestogradnja, komunalna infrastruktura ipd.) ter izvrševali nadzori pri občinskih investicijah. Vmes sem si ustvaril družino in se po izgradnji hiše preselil v Rakičan pri M. Soboti. Ob ustanovitvi Mestne občine M. Sobota, leta 1995 sem na povabilo takratnega župana postal eden izmed prvih zaposlenih na Mestni občini M. Sobota. Najprej sem bil zadolžen za prostorske akte kot svetovalec načelnice. Vodil in izvedel sem več arhitektonskih in urbanističnih natečajev. Kasneje me je župan na lastno iniciativo, zaradi večjih in pomembnejših projektov (avtocesta, obvoznica, sprememba prostorskih aktov, izvennivojska križanja železnice in državnih cest v M. Soboti, sodelovanje z evropskimi organizacijami (preko Regionalne razvojne agencije – različni projekti evropskih vlad ipd.)) imenoval za svetovalca župana za prostorsko planiranje in izvedbo investicij.

Opravil se, strokovni izpit iz gradbeništva in si pridobil naziv »pooblaščeni inženir za gradbeno stroko«, prav tako državni izpit iz javne uprave. Še prej sem opravil izpit za stalnega sodnega cenilca gradbene stroke in stalnega sodnega izvedenca gradbene stroke. Postal sem član inženirske zbornice Slovenije in član Združenja sodnih cenilcev in izvedencev.

Leta 2002 sem kandidiral za župana MO MS in v precej čudnih okoliščinah zgrešil drugi krog za vsega 2 glasova.

Od leta 2002 do oktobra 2004 sem bil samostojni podjetnik (AS-ING, ukvarjal sem se s prostorskim, gradbenim, nepremičninskim inženiringom, vodenjem investicij in vrednotenjem nepremičnin).

Leta 2003 sem postal član strokovnega sveta pri SDS (nekateri so ga imenovali vlada v senci) in vodil Odbor za skladen regionalni razvoj.

Leta 2004 sem kandidiral s podporo strank različne politične usmeritve (SDS, Nsi, SLS, Aktivna Slovenija, Zeleni Slovenije, Slovenija je naša in Stranke slovenskega naroda) in med tremi kandidati že v prvem krogu s 57,11% zmagal na županskih (nadomestnih) volitvah v MO MS. Zaradi funkcije župana sem postal predsednik Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada MO MS, ter izvoljen za predsednika nadzornega sveta podjetja Komunala M. Sobota.

Leta 2005 sem bil imenovan tudi za predsednika Sveta Pomurske razvojne regije, ter za predsednika odbora za infrastrukturo v sklopu Regionalnega razvojnega sveta za Pomurje. Vlada me je imenovala v vladno komisijo za romsko etično skupnost in za člana nadzornega sveta Kapitalske družbe.

Leta 2006 sem kandidiral spet s podporo strank različne politične usmeritve (SLS, NSi, SDS, DeSUS in AS) in med šestimi kandidati že v prvem krogu s 53,3% zmagal na županskih volitvah v MO MS.

V šolskem letu 1998/1999 sem se vpisal v magistrski – interdisciplinarni, podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja in do konca šolskega leta 2000/2001 opravil zahtevane izpite (16) s povprečno oceno 9,3. Zaradi političnega udejstvovanja sem šele v letu 2006 začel priprave na izdelavo magistrske naloge.

Leta 2009 sem zaradi že dlje časa trajajočega širjenja laži in podtikanj ter načrtnega delovanja zoper moje dobro ime in ugled s strani posameznikov iz lokalne SDS izstopil iz stranke SDS.

Leta 2010 sem ustanovil Modri zbor, ki predstavlja organizirano civilno pobudo ljudi, ki želimo preseči delitve na »naše« in »vaše«, na leve in desne in z združenimi močmi, ne glede na politično prepričanje posameznika, najti najboljše rešitve za mestno občino Murska Sobota.

Leta 2010 sem kandidiral ponovno s podporo strank različne politične usmeritve (SLS, NSi, DeSUS, SNS, SMS Zeleni Evrope, civilno gibanje Modri zbor in zbrani podpisi podpore občanov) in med šestimi kandidati že v prvem krogu s 54,8% zmagal na županskih volitvah v MO MS. Modra lista Antona Štihca, ki v mestnem svetu zastopa usmeritve Modrega zbora, je klub temu, da je bila popolna novinka na lokalni politični sceni, z izvoljenimi 6 mestnimi svetniki bila zmagovalka lokalnih volitev 2010 v Murski Soboti.

Od februarja 2013 naprej sem predsednik sekcije mestnih občin Slovenije.

Od marca 2014 naprej sem predsednik Skupnosti občine Slovenije.

Sem tudi član Sveta vzhodne kohezijske regije Slovenije.

Vir: http://www.stihec.si/stran/zivljenjepis