Majda Rola

2019

Mentor
Year receipt of recognition 2019
Mentor pri nalogi "Odpadne vode v družbi Talum d.d."

Mentorirala: Klaro Šmigoc

Majda Rola je zaposlena v Skupini TALUM od leta 1988, od 2011 v družbi Talum Inštitut opravlja dela vodje laboratorija. Delo v laboratoriju organizira tako, da izpolnjuje tehnične zahteve standarda ISO/IEC 17025, kar je bil pogoj za pridobitev akreditacijske listine za področje laboratorijskega preskušanja leta 2004. Področja njenega dela obsegajo vodenje spektroskopskih, mehanskih, okoljskih in drugih specifičnih preiskav. Svoje znanje in izkušnje rada prenaša na mlade.

Majda Rola je v sled svojih dolgoletnih delovnih izkušenj in v sodelovanju z drugimi strokovnimi sodelavci Talum Inštituta uspešno usmerjala Klaro Šmigoc pri pripravi diplomske naloge s področja industrijskih odpadnih vod.


Majda Rola has been employed by the TALUM Group since 1988, and since 2011 she has been working as a laboratory manager at the Talum Institute. She organizes work in the laboratory in such a way that it meets the technical requirements of the ISO/IEC 17025 standard, which was a condition for obtaining an accreditation document for the field of laboratory testing in 2004. The areas of her work include conducting spectroscopic, mechanical, environmental and other specific investigations. She likes to pass on her knowledge and experience to young people.

Majda Rola, following her many years of work experience and in cooperation with other professional colleagues of the Talum Institute, successfully guided Klara Šmigoc in the preparation of her diploma thesis in the field of industrial wastewater.