Jernej Munih

2019

Mentor
Year receipt of recognition 2019

Mentor : Ekipa SPEEDY

Prejemniki priznanja so mentorji v ozadju ekipe Speedy. Pri projektu hitrega  prototipiranja so sodelovali od samega začetka s pripravo projektne naloge in zasnovo načina dela ter promocijo ideje med dijaki Gimnazije Jurija Vege Idrija.
Z zavedanjem prihodnjih kadrovskih potreb in kompetenc Kolektorja so izbrali ekipo in jo z usmerjanjem, coachingom, predajanjem strokovnega znanje ter izkušenj pripeljali do zaključka projekta. V nadaljevanju so ekipi stali ob strani pri pripravah na tekmovanja kot pri plasiranju poslovne ideje za ponujanje storitev ne samo internemu trgu skupine Kolektor ampak tudi zunanjim partnerjem (trgu).
V projekt in doseganje ciljev so se podali z enako mero zagnanosti in entuziazma, kot ju je izkazovala ekipa Speedy.
Z mentoriranjem, sodelovanjem in razvojem potencialov posameznih članov ekipe nadaljujejo tudi po zaključku projekta, obenem pa si želijo ponovitve tovrstnega sodelovanja in mentoriranja ob naslednjem izzivu.