Janez Bojc

2019

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
Year receipt of recognition 2019
Managing Director of Žito Group

Diplomiral je iz ekonomije. Svojo življenjsko pot je začel leta 1989 kot komercialist v Lesnini. Nadaljeval je v Zadružni zvezi Slovenije kot svetovalcev predsednika uprave in kasneje asistent direktorja na področju nabave in prodaje v Zadružni kmetijski družbi. Kot so-ustanovitelj je bil namestnik direktorja v Kmečki družbi za upravljaje investicijskih skladov do leta 2001. V zadnjih desetih letih je vodil finančno družbo KDH olding, Ljubljansko kinematografsko družbo, Jacobo d.o.o. družbo in KD Kapital.

Gospod Bojc ima bogate izkušnje na področju strateškega upravljanja podjetij v Sloveniji in tujini ter obsežne komunikacijske in motivacijske veščine. Nekaj let je opravljal tudi različne funkcije v organih opravljanja družb kot so upravni odbor, nadzorni revizijski odbori in kadrovski odbori. Poleg tega ima certifikat Društva slovenskih direktorjev (SDA).

Junija leta 2019 so člani Mednarodnega združenja industrijskih pekarn (AIBI) izvolili gospoda Bojca za svojega predsednika v letu 2019.


Bachelor of Science in Economics
He began his business career in 1989 as a commercialist in Lesnina. He continued at the Cooperative Union of Slovenia as counsellor of the management board chairman and later as assistant to the director in the field of purchasing and sales at the Zadružna kmetijska družba (Associated Agricultural Company). As co-founder he was the deputy director at the Kmečka družba for investment fund management until 2001. In the last decade he headed the KD Holding financial corporation, the Ljubljana Cinematographic Company, the Jacobo, d.o.o. company and KD Kapital.
Janez Bojc has a wealth of experience in the field of strategic management of companies across Slovenia and abroad and extensive communication and motivational skills. For several years he has also performed different functions in management bodies of companies, such as management boards, supervisory audit boards and personnel committees. Moreover, he has a certificate of the Slovenian Director’s Association (SDA).
In June 2019 Janez Bojc was elected by the members of the International Industrial Bakeries Association (AIBI) you as their President for for the period of 2019