Ivan Šmon

2019

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
President of the board of Elektro Gorenjska
Year receipt of recognition 2019

Predsednik uprave Elektro Gorenjska, sicer pa tudi doktor znanosti in mojster poslovne administracije pri Elektro Gorenjska

President of the board of Elektro Gorenjska, otherwise also a doctor of science and master of business administration at Elektro Gorenjska