Jaka Volk

Referenca

Referenca
Področje dela:Raziskovalno delo
Prejemnik REFERENCA 2016

Področje dela:Raziskovalno delo – Naprave za čiščenje hladilnih kanalov orodja.