doc. dr. Nena Kopčavar Guček

2023

AMBASSADORS OF KNOWLEDGE
Year receipt of recognition 2023
Doctor of specializing in family medicine

AWARDED WITH Referenca or Mentor:

As an Assistant Professor, she is an active member of the faculty of the Department of Family Medicine, Medical School, University of Ljubljana.

Frequently she is an invited lecturer at national and international scientific meetings, author and co-author of several scientific articles, and collaborates closely with patient associations and non-governmental organizations. For four years, she served as an elected vice president of UEMO. As a long-standing member and since 2019 also as one of the two co-convenors of WONCA World Special Interest Group for Family Violence, she is particularly interested in family relationships and was awarded a Ph.D. in 2015 for her research in family violence.

For several years she has representing Slovenian family practitioners in the public media and currently she is the vice president of the Slovenian Association for Family Medicine.


Kot docentka je aktivna članica profesorskega zbora Katedre za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Pogosto je vabljena predavateljica na domačih in mednarodnih znanstvenih srečanjih, avtorica in soavtorica več znanstvenih člankov ter tesno sodeluje z društvi bolnikov in nevladnimi organizacijami.

Štiri leta je bila izvoljena podpredsednica UEMO. Kot dolgoletno članico in od leta 2019 tudi kot eno od dveh sozvezateljk WONCA World Special Interest Group for Family Violence jo še posebej zanimajo družinski odnosi in je doktorirala. leta 2015 za njeno raziskavo o nasilju v družini.

Več let predstavlja slovenske družinske zdravnike v javnih medijih, trenutno pa je podpredsednica Slovenskega združenja za družinsko medicino.