Borjana Filipovska

2017

Referenca
Področje dela: Raziskovalna naloga
Prejemnica REFERENCE 2017

Področje dela: Raziskovalna nalogaIzhod iz politične krize v Makedoniji po parlamentarnih volitvah 2016

Predstavitev prejemnice priznanja:

Borjana Filipovska prihaja iz Skopja, Makedonija. Pridobila je Mednarodno IB diplomo iz Gimnazije Bežigrad, v Ljubljani. Trenutno dokončuje dodiplomski študij iz Mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Udeležila se je tudi Evropski akademiji diplomacije, v Varšavi na Poljskem, kjer je končala študij naprednih diplomatskih spretnosti. V zadnjih letih opravlja prostovoljno delo pri Amnesty International ter se je udeležila organizaciji solidarnih protestov v Ljubljani, v zvezi s sedanjo politično krizo.

Borjana Filipovska comes from Skopje, Macedonia. She has acquired the International Bacalaure diploma from Gimnazija Bežigrad, in Ljubljana, Slovenia. Currently she is finishing her undergraduate degree in International Relations on the Faculty for Social Sciences in Ljubljana. She has also attended the European Academy  of Diplomacy, in Warsaw, Poland, where she finished a course in Advanced Diplomatic Skills. In the last couple of years she volunteers for Amnesty International, and has taken a part in organizing solidarity protests in Ljubljana, concerning the current political crisis in Macedonia.