Ana Savšek

2019

Mentor

Metoriranec:

Področje dela:

Ana Savšek je z aktivnim delovanjem v Razvojnem centru Srca Slovenije pridobila izkušnje iz vodenja projektov, oblikovanja komunikacijskih strategij, izvajanja promocijskih aktivnosti ter izvajanja delavnic in predavanj.

 

Sodeluje pri evropskih projektih, ukvarja se z odnosi z javnostmi ter dela na promociji znamke Srce Slovenije. Posebej jo veseli sodelovanje pri kreativnem timskem delu in soustvarjanju razvojnih zgodb. Je univerzitetna diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja, po naravi je organizator, odlikuje pa jo občutek za natančnost in sistematičnost.

 

With an active involvement in the Development Centre of the Heart of Slovenia, Ana Savšek gained experiences in project management, communication strategies designs, and the implementation of promotional activities, workshops and lectures.

 

She participates in European projects and is responsible for public relations matters as well as management, development and promotion of the Heart of Slovenia trademark.

 

She is especially keen on participating in a creative teamwork and co-creating new development stories. She holds a bachelor’s degree in Ethnology and Cultural Anthropology. She has strong sense of precision, organizing skills and is overall systematic in nature.