Valentin Koblar

2019

Mentor

Metoriranec:

Področje dela:

G. Valentin Koblar je praktično 10 let vodil študentsko skupino iDRIUM, ki kot oddelek Kolektor Group deluje v Ljubljani z namenom angažiranja štipendistov koncerna Kolektor in drugih študentov na praktičnih projektih s področja strojništva, elektrotehnike in mehatronike. Skupina stalno angažira v povprečju 10 študentov. V obdobju, ko je skupino vodil g. Koblar so bili izvedeni številni praktični projekti od konstrukcij specialnih naprav in strojev do razvoja specialnih kontrolnih postopkov. V povezavi s temi projekti je nastalo veliko diplomskih in magistrskih del pri katerih je kot mentor s strani koncerna sodeloval g. Koblar. Številni člani skupine iDRIUM so se po končani diplomi brez problema zaposlili v koncernu. Na prvi stik z delom v industriji in na mentorja pa se še vedno radi spomnijo, kar dokazujejo vsakoletna srečanja aktualnih in bivših članov skupine.