Vesna Hojnik

2019

Mentor

Metoriranec:

Področje dela:

Končala je II. gimnazijo Maribor, kjer danes poučuje biologijo. Po končani gimnaziji je nadaljevala šolanje na oddelku za biologijo (molekularno – biološka smer) na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je diplomirala s področja biokemije. Po študiju se je zaposlila v farmacevtskem podjetju Medis, kjer je delala kot strokovni sodelavec in kasneje kot produktni vodja za področje trženja zdravil. Po rojstvu otroka je opravila dodatne pedagoško – andragoške izpite na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru in se zaposlila na II. gimnaziji Maribor, kjer še danes dela kot profesorica biologije. Biologijo poučuje v nacionalnih oddelkih, poleg tega pa tudi v programu mednarodne mature, ki ga poleg bežigrajske in kranjske gimnazije izvaja tudi II. gimnazija Maribor. Pri svojem delu ima že vse od prve zaposlitve naprej stik z ljudmi, kar je tisto, kar v največji meri botruje dejstvu, da se je odločila za poučevanje in da to še zmeraj rada počne. Poučevanje jemlje kot življenjsko poslanstvo, delo z mladimi pa kot svoj prispevek k oblikovanju solidarne in odgovorne družbe prihodnosti. V času poučevanja je mentorirala že več dijaških raziskovalnih nalog, se ob tem in preko različnih drugih projektov povezovala z različnimi znanstvenimi ustanovami, prav tako pa za biologijo v zadnjih letih navdušuje tudi osnovnošolce, ki II. gimnazijo Maribor obiskujejo poleti, v času tako imenovanih Počitnic na Drugi, ki so skupaj z ostalimi sodelavci nastale tudi na njeno idejo in pobudo. Svoj prosti čas namenja branju leposlovja, slikanju, hoji v hribe ter teku.


She finished II. gimnazija Maribor, where she is currently working as a biology teacher. After that she studied biology (molecular biology direction) at Biotechnical faculty University of Ljubljana, where she graduated from biochemistry. After graduation she started to work at the pharmaceutical company Medis, where she was working as a sales representative and later as a product manager for the medicines marketing. After the birth of her son she passed extra exams for pedagogical andragogical education at the Faculty of education University of Maribor and she started to work as a biology teacher at II. gimnazija Maribor. She teaches biology in national programs, as well as in the International Baccalaureate program, later being also performed at II. gimnazija Maribor beside Gimnazija Bežigrad and Gimnazija Kranj. Since her first employment she is having a constant contact with people, which is the main reason for her to teach and for still loving being a teacher. She considers teaching as her life mission, and working with young people as her contribution to the creation of cohesive and responsible society of the future. During her teaching period she was a mentor of a few high school research papers and while doing that and through various other projects, she connected with various scientific institutions. In the recent years, she has been raising the interest for biology even for primary school children, which attend II. gimnazija Maribor during the summer workshops as part of the project Holidays on II. gimnazija, that was established by her as one of the initiators. She devotes her free time reading literature, painting, hiking and running.