Prof. ddr. Marija Ovsenik,

2016

Ambassador of Knowledge
Faculty of Organisation Studies, Novo Mesto
Year receipt of recognition 2016

Je dvakratna doktorica znanosti, predavateljica na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu, na Alma mater Europaea – Evropskem centru Maribor in na Fakulteti za socialno delo, Univerze v Ljubljani. Avtorica je številnih izvirnih in preglednih znanstvenih ter strokovnih in poljudnih člankov, objavljenih znanstvenih in strokovnih prispevkov in konferencah, znanstvenih in strokovnih monografij.

 

Prof. ddr. Marija Ovsenik je tudi občasna predavateljica na tujih univerzah, kot npr. na Göteburgs Universitet, Institutionen för socialt arbete in Cleveland State University.

 

Marija Ovsenik, Ph.D., is a professor and leading Slovenian expert in the field of social gerontology. She received a doctoral degree from the Faculty of political sciences in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina and from the Faculty of organization studies in Novo mesto, Slovenia and completed a specialist program in Human resources management in non-profit organizations at the University of Ljubljana. In 1996 Marija Ovsenik received an award from the Ministry of Labor, Family and Social Affairs for exceptional achievements in the field of social protection. She is the author and co-author of numerous scientific and research publications and Head of the Social Gerontology department at Alma Mater Europaea – ECM.