Ms Sandra Županec

2014

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
Procurator Carthago d.o.o.
Year receipt of recognition 2014

Sandra Županec je direktorica Carthago d.o.o., podjetja, ki se uvršča med vodilne evropske proizvajalce prestižnih avtodomov. Skupina Carthago je bila v l. 2016 prejemnica nagrade European Inovation Award, v l. 2017 pa je dosegla najboljši rezultat vseh časov po izbiri bralcev revije Promobil. Sandra Županec je ena najvplivnejših slovenskih voditeljic leta 2018 po izboru revije Manager.

Odgovorna za več kot 700 zaposlenih. Posredno tudi njihovih družin. Voditeljica, ki zna prepoznati talent in ga spodbuditi, da se razvije. Voditeljica, ki se zaveda, da so pomembni vsi zaposleni. Voditeljica, ki čuti potrebe širšega okolja.


Sandra Županec is the director of Carthago d.o.o., a company that ranks among the leading European manufacturers of luxury motorhomes. The Carthago group was in l. 2016 recipient of the European Innovation Award, in In 2017, however, it achieved the best result of all time according to the readers’ choice of Promobil magazine. Sandra Županec is one of the most influential Slovenian presenters in 2018, according to Manager magazine.

Responsible for more than 700 employees. Indirectly also their families. A leader who knows how to recognize talent and encourage it to develop. A leader who realizes that all employees are important. A leader who feels the needs of the wider environment.