Ms Alenka Rupert – Aruna D. Sc. Complementary medicine Sri Lanka

2014

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
Director of P.E.C.A. International
Year receipt of recognition 2014

Alenka Rupert – Aruna
M.D. (M.A.), D. Sc., F.R.C.P. (M.A.

Alenka Rupert – Aruna je direktorica in soustanoviteljica podjetja P.E.C.A. INTERNATIONAL d.o.o., v okviru katerega ljudem nudi profesionalno energijsko pomoč.  Je strokovnjakinja in strokovna svetovalka s področja komplementarne medicine, ki proučuje energijski ustroj oseb in prostora. Je tudi avtorica profesionalne energijske metode P.E.C.A.®.

Že od rane mladosti raziskuje in proučuje učinke delovanja Univerzalne energije. Po končani gimnaziji je nadaljevala s študijem slavistike na Filozofski fakulteti, nato pa se je leta 1992 začela profesionalno ukvarjati s komplementarno medicino. Od takrat intenzivno proučuje delovanje energij ter razvija merljive metode za konkretno pomoč ljudem. Učinke in delovanje univerzalnega ali kvantnega energijskega polja oziroma biopolja ljudi je širši javnosti predstavila v več kot 50 izobraževalnih televizijskih in več kot 100 radijskih oddajah ter v številnih strokovnih člankih doma in v tujini.

Leta 2004 je diplomirala na Mednarodni univerzi za komplementarno medicino na Šrilanki (Faculty of Medical Studies – Medicina Alternativa Institute affiliated to The Open International University for Complementary Medicines, Alma Ata 1962) kot doktorica alternativne medicine ali M.D. (M.A.).* Na osnovi raziskovalnega dela je po opravljeni diplomi razvijala samostojno energijsko merljivo metodo P.E.C.A., v kateri je zajet celovit profesionalni pristop energijske komplementarne medicine k posamezniku.

Leta 2009 je bila metoda P.E.C.A. potrjena in priznana na isti univerzi na Šrilanki, Alenka pa je s tem delom pridobila naziv doktorica znanosti (D. Sc.) komplementarne medicine**. Istega leta ji je univerza podelila še diplomo, s katero potrjuje, da je članica kraljevega registra praktikantov komplementarne medicine (The Fellowship of Royal Complementary Practitioners). Alenka si je s tem prislužila tudi strokovni naziv F.R.C.P. (M.A.), ki ji uradno omogoča praktično delo na tem področju.

Leta 2014 je pridobila tudi častni naziv Ambasadorke znanj, ki ji ga je podelila Life Learning Academia. Ta naziv potrjuje, da ima Alenka ustrezna znanja s področja komplementarne medicine, ki ji omogočajo proces odlikovanj mladih perspektivnih kadrov kot najboljših potencialov za pridobitev reference. Ta naj bi jim omogočala lažjo zaposlitev in bolj kakovostno umestitev v delovni proces. Na željo nekaterih študentov je tudi mentorica pri sooblikovanju diplomskih ali drugih znanstvenih nalog, ki zajemajo področja energijske medicine.

*Registrska številka diplome: 04-09-375; potrjena s strani uradnega organa za podeljevanje uradnih listin v ZDA (United States Licensing Authority)
** Registrska številka diplome: 112009158MA