Mr Stanislav Veniger – General director of Police

2014

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
General director of Police
Year receipt of recognition 2014

Stanislav Veniger je bil policist, komandir policijske postaje, vodja celjskega operativno-komunikacijskega centra.

Med letoma 1995 in 1997 pa je bil tudi direktor celjske policijske uprave.

Svojo karierno pot je med letoma 1997 in 1998 nadaljeval kot direktor Uprave policije MNZ, potem pa dve leti kot namestnik generalnega direktorja policije. V obdobju med letoma 2000 in 2004 je bil zaposlen kot direktor Uprave uniformirane policije v Generalni policijski upravi, od koder se je januarja 2005 preselil v Policijsko upravo Celje, ki jo je vodil do septembra 2008.Od leta 2008 je delal v Ženevskem centru za demokratični nadzor oboroženih sil (DCAF)


Stanislav Veniger was a police officer, commander of the police station, head of the Celje operational and communication center.

Between 1995 and 1997, he was also the director of the Celje police administration.

He continued his career between 1997 and 1998 as the director of the Police Administration of the Ministry of Interior, and then for two years as the deputy general director of the police. In the period between 2000 and 2004, he was employed as the director of the Uniformed Police Administration in the General Police Administration, from where he moved to the Celje Police Administration in January 2005, which he headed until September 2008. Since 2008, he has worked at the Geneva Center for Democratic Armed Forces Control (DCAF)