doc. dr. Branko Škafar

2014

AMBASSADORS OF KNOWLEDGE
Lecturer, author, editor, consultant to work with young people
Year receipt of recognition 2014

https://www.fakulteta.doba.si/dr. Branko Škafar

Znanstvena veda: družboslovje
Znanstveno področje: ekonomija in poslovne vede
Zaposlitev: EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Naslov doktorske disertacije: Inovativnost kot pogoj za poslovno odličnost v komunalnem podjetju
Leto zagovora disertacije: 2007

Dr. Branko Škafar se je rodil 14. januarja 1960 v Murski Soboti. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Mariboru, kjer je tudi magistriral in leta 2007 doktoriral z doktorsko disertacijo na temo Inovativnost kot pogoj za poslovno odličnost v komunalnem podjetju. V letih med 1983 in 1991 je bil zaposlen v ZGEP Pomurski tisk v Murski Soboti. Med letom 1991 in 2008 je bil direktor v podjetju Saubermacher&Komunala v Murski Soboti. Od leta 2008 do 2009 pa je bil direktor podjetja Slovenski institut za kakovost in meroslovje v Zagrebu. Od leta 2008 naprej je predavatelj na Ekonomski šoli, višji strokovni šoli v Murski Soboti. Je tudi predavatelj na Fakulteti DOBA v Maribor. Prav tako je svetovalec različnim organizacijam v Sloveniji s področja kontrolinga in kakovosti.


Science: Social Science
Scientific field: economics and business sciences
Employment: SCHOOL OF ECONOMICS MURSKA SOBOTA, VOCATIONAL SCHOOL

Title of doctoral dissertation: Innovation as a condition for business excellence in a utility company
Year of dissertation defense: 2007

dr. Branko Škafar was born on January 14, 1960 in Murska Sobota. He graduated from the Faculty of Economics in Maribor, where he also obtained a master’s degree and a doctorate in 2007 with a doctoral dissertation on the topic Innovation as a condition for business excellence in a utility company. Between 1983 and 1991, he was employed at ZGEP Pomurski tisk in Murska Sobota. Between 1991 and 2008, he was a director at Saubermacher&Komunala in Murska Sobota. From 2008 to 2009, he was the director of the Slovenian Institute for Quality and Metrology in Zagreb. Since 2008, he has been a lecturer at the School of Economics, a higher professional school in Murska Sobota. He is also a lecturer at the DOBA Faculty in Maribor. He is also a consultant to various organizations in Slovenia in the field of controlling and quality.