Mr dr. Branko Škafar

2015

AMBASSADORS OF KNOWLEDGE
Lecturer, author, editor, consultant to work with young people
Year receipt of recognition 2015

znanstvena veda: družboslovje
znanstveno področje: ekonomija in poslovne vede
zaposlitev: EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
el. pošta: branko.skafar@siol.net
Naslov doktorske disertacije: Inovativnost kot pogoj za poslovno odličnost v komunalnem podjetju
Leto zagovora disertacije: 2007

Dr. Branko Škafar se je rodil 14. januarja 1960 v Murski Soboti. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Mariboru, kjer je tudi magistriral in leta 2007 doktoriral z doktorsko disertacijo na temo Inovativnost kot pogoj za poslovno odličnost v komunalnem podjetju. V letih med 1983 in 1991 je bil zaposlen v ZGEP Pomurski tisk v Murski Soboti. Med letom 1991 in 2008 je bil direktor v podjetju Saubermacher&Komunala v Murski Soboti. Od leta 2008 do 2009 pa je bil direktor podjetja Slovenski institut za kakovost in meroslovje v Zagrebu. Od leta 2008 naprej je predavatelj na Ekonomski šoli, višji strokovni šoli v Murski Soboti. Je tudi predavatelj na Fakulteti DOBA v Maribor. Prav tako je svetovalec različnim organizacijam v Sloveniji s področja kontrolinga in kakovosti.