Miša Lukić

2015

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
Year receipt of recognition 2015
President of the Management Board & Co-owner at MMS Communications Serbia
President of the management board of Publicis Group Serbia (Leo Burnett, Saatchi & Saatchi and Publicis)
Chief Executive Officer of Publicis One for Central and Eastern Europe (CEE)

Miša Lukić  is the founder and Chief Business Designer of NEW STARTEGY, the first business and brand design consulting company in South-Eastern Europe that brings transformational growth through business model innovation.

He is the co-author of the BusinessSapiens Model (Business Model innovation framework) and the WOWGenerator (business innovation tool).

As of March 2016, he is a Certified Business Coach and Energy Leadership Master Practitioner (iPEC – Institute of Professional Excellence in Coaching, London), and he lectures Business Innovations at Mokrogorska Executive Master of Business Administration (MEMBA 2.0)

In 2020 he was recognized as the Serbian Business Elite of today from respectable business magazine Nedeljnik.

He is the founder and board member of FinTech Association of Serbia and member of the Advisory Board of Serbian Artificial Intelligence (AI) society.

During a rich career path on the top management positions for the last 28 years, he successfully led five Marketing Communications Agencies in Eastern Europe and the Middle East. As regional CEO of Publicis Group, he was in charge of 30 countries of Central Eastern Europe, including the Baltics, Greece, Turkey, and some Central Asia countries.

Misa Lukic is the youngest laureate in the Adriatic region to receive The Life Achievement Award presented by the professional Serbian Advertising Practitioners Association (UEPS).

In 2014 Serbian Chamber of Commerce awarded him for his contribution to the development and
improvement of the economy in Serbia.

Recognized within and outside of his company as a person of integrity and reputation, and based on achieved business results, Misa Lukic received the title of the “Manager of the year 2016” by the Serbian Association of Managers.

His career is benchmarked with numerous awards from the most recognized creative festivals: Cannes, Lions, Cresta, Eurobest, Epica, FAB awards, EACA Care Awards, Golden Drum…


Miša Lukić je  ustanovitelj in glavni poslovni oblikovalec NEW STARTEGY, prvega svetovalnega podjetja za oblikovanje podjetij in blagovnih znamk v jugovzhodni Evropi, ki prinaša transformacijsko rast z inovacijami poslovnih modelov.

Je soavtor modela BusinessSapiens (inovacijski okvir poslovnega modela) in WOWGeneratorja (orodje za poslovno inovacijo).

Od marca 2016 je Certified Business Coach in Energy Leadership Master Practitioner (iPEC – Institute of Professional Excellence in Coaching, London) in predava Poslovne inovacije na Mokrogorski Executive Master of Business Administration (MEMBA 2.0)

Leta 2020 ga je ugledna poslovna revija Nedeljnik prepoznala kot srbsko poslovno elito današnjega časa.

Je ustanovitelj in član upravnega odbora FinTech združenja Srbije in član svetovalnega odbora srbskega društva za umetno inteligenco (AI).

Na bogati karierni poti na najvišjih vodstvenih položajih zadnjih 28 let je uspešno vodil pet agencij za tržno komuniciranje v vzhodni Evropi in na Bližnjem vzhodu. Kot regionalni direktor skupine Publicis je bil zadolžen za 30 držav Srednje in Vzhodne Evrope, vključno z Baltikom, Grčijo, Turčijo in nekaterimi državami Srednje Azije.

Miša Lukić najmlajši nagrajenec v jadranski regiji, ki je prejel nagrado za življenjsko delo, ki jo podeljuje strokovno združenje srbskih oglaševalcev (UEPS).

Gospodarska zbornica Srbije mu je leta 2014 podelila priznanje za prispevek k razvoju in
izboljšanje gospodarstva v Srbiji.

Miša Lukić, ki je v svojem podjetju in zunaj njega prepoznaven kot oseba z integriteto in ugledom, je na podlagi doseženih poslovnih rezultatov prejel naziv “Manager leta 2016” s strani Srbskega združenja managerjev.

Njegovo kariero zaznamujejo številne nagrade najbolj priznanih kreativnih festivalov: Cannes, Lions, Cresta, Eurobest, Epica, FAB Awards, EACA Care Awards, Golden Drum…