Miša Lukić

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
Year receipt of recognition 2015
President of the Management Board & Co-owner at MMS Communications Serbia
Publicis Group Serbia: Leo Burnett, Publicis, Saatchi & Saatchi and Equinox Communications

Miša Lukić (Srbija) – Ustanovitelj in lastnik Leo Burnett Beograd

Je član sveta guvernerjev Ameriške gospodarske zbornice v Srbiji in soustanovitelj Ameriške gospodarske zbornice v Srbiji in Črni Gori. Opravlja tudi podpredsedniško funkcijo Zdruţenja Manager v Srbiji. Je član uprave in vodja ekipe za odnose z javnostmi srbskega zdruţenja managerjev, kreativni direktor Summit 100 – Poslovnih Voditeljev jugovzhodne Evrope in še kaj bi lahko našteli.

Med številnimi doseţki in prejetimi nagradami izstopajo: Nagrada za ţivljenjsko delo v zdruţenju oglaševalcev Srbije, leta 2009 je bil med 100 top najbolj uspešnih managerjev v Srbiji, leta 2010 osvojil nagrado Marketingar leta. Leo Burnett – v letu 2010 najboljša agencija v Adriatic regiji.


Miša Lukić (Serbia) – Founder and owner of Leo Burnett Belgrade

Is a member of the Board of Governors of the American Chamber of Commerce in Serbia and cofounder of the AmCham in Serbia and Montenegro, Vice President of the Management Board of the Serbian Association of Managers (SAM), Member of the Management Board & Team Leader of the PR and Positioning Committee of the Serbian Association of Managers (SAM) (2011-2013), Creative Director of Summit 100 Business Leaders of Southeast Europe and …. so on.

His Honors and Awards

  • Life Achievement Award / Serbian Advertising Practitioners Association (UEPS)
  • Top 100 most successful Managers in Serbia (2009).
  • Marketing Person of the Year in Serbia 2010 (World of Marketing).
  • Leader in Creative Thinking in Serbia 2012
  • Leo Burnett – The Best Agency of the Adriatic Region (2010).