Milena Košnik,

2016

Ambassador of Knowledge
President at TD Bohinj
Year receipt of recognition 2016

Velik del poklicne kariere je posvetila delu na področju turizma. Zadnjih nekaj let je bila zaposlena v lokalni skupnosti kot Višja svetovalka za turizem, kmetijstvo in gospodarske dejavnosti. Prevzela je vlogo vodje Turističnega društva Bohinj in kot članica delovne skupine Strategije razvoja turistične destinacije Bohinj 2012 – 2016 dobro pozna vizijo razvoja  turizma na našem območju, ki jo želi uspešno uresničevati pri svojem delu ter razvoju Turističnega društva Bohinj. Njeno načelo je, če ti je naloga v izziv in samopotrditev, uspeh ne more izostati.


She has been working in the field of tourism. Past few years she has been working in local community as a Senior Advisor in tourism, agriculture, and business areas. She took over TD Bohinj and as a member of working group Strategy of turist destination Bohinj 2012 – 2016 she has been working on it at her work and developing TD Bohinj.