Maja Pak,

2016

Ambassador of Knowledge
Director at Slovenian Tourist Board
Year receipt of recognition 2016

Avgusta 2015 je vlada RS Slovenije ponovno vzpostavila samostojno nacionalno turistično organizacijo, potem ko jo je leta 2012 združila z agencijo Spirit Slovenija. Za vršilko dolžnosti je takrat postavila mag. Majo Pak, ki je Slovensko turistično organizacijo (STO) pred ukinitvijo vodila dve leti in pol. Na položaj direktorice jo je imenovala vlada 3. 3. 2016 na podlagi javnega natečaja. »Zahvaljujoč mojim sodelavcem in vsem partnerjem smo v preteklih mesecih realizirali vse aktivnosti, ki smo si jih postavili kot prioriteto ob nastanku STO,« je ob imenovanju povedala mag. Maja Pak. »Izvedli smo reorganizacijo STO v skladu s sodobnimi trendi trženja in novimi vsebinami, uspešno smo realizirali številne predstavitve novinarjem, organizatorjem potovanj in splošnim javnostim v tujini, skupaj z gospodarstvom smo pripravili dvoletni program trženja slovenskega turizma, ki je zastavljen ambiciozno in v skladu s trendi usmerjen v vsebinski digitalni marketing in osredotočen na najbolj perspektivne trge.« Več informacij je na voljo v pripetem sporočilu za javnost.

 

As Director General of the Slovenian Tourist Board, Maja Pak is in charge of the management of business and human resources policy. She prepares the STB’s annual programme of work, the annual report and the medium-term marketing plan for Slovenian tourism.

 

Ms Pak has over 20 years’ experience in tourism. Between 1996 and 2006 she was responsible, as STB general secretary, for organising the work of the STB, the strategic planning of marketing, branding, designing a system for measuring efficiency at the STB using the Business Scorecard methodology, etc. Since October 2006 she has headed the STB’s research and development department, where among other things she has been responsible for the European Destination of Excellence (EDEN) project and promoting the development and marketing of green (sustainable) tourism. Before joining the STB she worked at the Zdravilišče Rogaška spa and health resort in Rogaška Slatina (1992–1996). In 2003 Maja Pak received a master’s degree in entrepreneurship from Ljubljana University (Faculty of Economics). Her thesis was on the use of Business Scorecard at the STB.