Mag. Pavel Vuk

2017

Mentor
Prejemnik priznanja MENTOR 2017

Mag. Pavel vuk je predavatelj na poveljniško štabni šoli. V izobraževalnem procesu je opravil nalogo mentorja. Zaključna naloga njegove mentoriranke je bila ocenjena z navišjo oceno in je bila osnova za pripravo članka, ki je bil objavljen v znanstveno strokovni publikaciji slovenske vojske sodobni vojaški izzivi.

Pavel vuk msc is a lecturer at the comamand and staff college. He was a tutor of major nina raduha in education proces and her final thesis was scored with the highest grade and on its basis they both write an article that was published in scientific professional publication of slovenian armed forces.