Janez Luznar

2017

Referenca
Področje dela: Magistrska naloga
Prejemnik REFERENCA 2017

Področje dela: Magistrska naloga – Dinamično masno uravnoteženje togih rotorjev

Predstavitev prejemnika priznanja:

Janez Lužnar je leta 2009 opravil splošno maturo in se vpisal na Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani. Leta 2012 je končal I. stopnjo in nadaljeval študij na II. stopnji z usmeritvijo: Mehanika gradiv, sistemov in procesov. Leta 2014 je uspešno zaključil magisterski študij z zagovorom magisterske naloge: Dinamično masno uravnoteženje togih rotorjev. Nato se je zaposliv v podjetju Domel d.o.o. in kot raziskovalec iz gospodarstva vpisal podiplomski študij na Fakulteti za strojništvo s temo: Vibroakustična karakterizacija elektrosko komutiranih motorjev. Kot avtor je sodeloval na domači konferenci Kuhljevi dnevi 2016 kot soavtor na mednarodni konferenci ISNVH 2016.

Janez Luznar graduated from high school in 2009 and enrolled to the Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana. In 2012 he received batchelor’s degree and continued his studies at second bologna level on direction Mechanics of Materials, Systems and Processes. In 2014 he received the Master’s degree with thesis: Dynamic mass balancing of rigid rotors. Then he joined the company Domel, d.o.o. and started his PhD at Faculty of Mechanical Engineering on topic: Vibro-acoustic characterization of electronically commutated motors. He participated as an author in the Slovenian conference Kuhljevi dnevi 2016,  and as co author in the international conference ISNVH 2016.