Helena Arh , Vesna Kočan , Damjan Šušteršič , Marjetka Beškovnik , Rafael Kovačič , Željka Toplek Luzar, Polona Bohorič , Mateja Kozjek , Suzana Vilman , Simona Bole , Irena Kršinar Kajič , Milica Vuksanović , Bernarda Brunčko , Tomaž Maver , David Zorč , Burnik Renata , Luka Mejač , Miha Lončar , Tanja Cvenkelj Doljak , Mateja Petkovšek , Matjaž Rupert ,Darinka Delak , Nasta Planovšek , Sara Čučnik Boris Dolamič Andreja Prelc Darja Erceg Helena Fras Nataša Skobe Dalja Mali Miha Hari Urška Stepanek Stanka Pelko Andrej Ivančič Barbara Svetelj Šprah Julija Kramar, Tanja Jamnik, Ivanka Štalec , Lucija Rupert , Miro Jovanovič ,Peter Štalec,Viktor Angelov

2018

REFERENCA
Recipients of REFERENCES recognition aword 2018
P.E.C.A. International

Awarded by Alenka Rupert – Aruna
Mentorated by Aljaž Jovanović

The reference is awarded for theatre art project »Zgodba o svetlobi«.