AMBASSADORS OF KNOWLEDGE AWARDS

ABOUT THE EVENT:

It is an event where news, efforts and special achievements in the area of knowledge are presented and Reference and Mentor awards are given; and moreover, new Ambassadors of Knowledge are appointed.

.

 

 

 

Ljubljana ICPE Centre

31. January 2023 at 5PM

Dunajska 104, Ljubljana, Slovenia

Get direction  Map>>>

 

-

Z A H V A L A

31. januarja 2023 smo že devetič zapored spodbujali talente in promovirali inovacije, znanje, razvoj, napredek in kreativnost.
Dogodek “Ambassadors of Knowledge Awards” je v vseh teh letih prereasel v priznan mednarodni dogodek obeležen s sodelovanji, novimi povezavami in rastjo.

Za vse uspehe projekta pa ste poleg organizatorjev zaslužni tudi vsi, ki na projektu sodelujete in s tem prispevate k promociji tistih, ki segajo po najvišjih rezultatih in dosegajo izjemne uspehe.

Tudi tokrat je bilo tako; zato se vam vsem, ki ste bili z nami osebno ali preko povezave Iskreno zahvaljujemo.

Posamezne utrinke ujete v fotografov objektiv lahko snamete na linku: >>> Povezava

Pozdrav do naslednjič, ko bomo skupaj    UPIHNILI 10 SVEČK.

Life Learning Academia,
Marjetka Kastner, ustanovitelj, lastnik in vodja projekta


LETTER of THANKS

On January 31, 2023, we encouraged talents and promoted innovation, knowledge, development, progress and creativity for the ninth time in a row.
In all these years, the event "Ambassadors of Knowledge Awards" has turned into a recognized international event marked by collaborations, new connections and growth.

In addition to the organizers, everyone who participates in the project and thereby contributes to the promotion of those who strive for the highest results and achieve exceptional success is responsible for all the successes of the project.

This time too it was like that; therefore, to all of you who were with us in person or via the link, we sincerely thank you.

Individual moments caught in the photographer's lens can be downloaded at the link: >>> Link

Cheers until next time when we BLOW OUT 10 CANDLES together.

Life Learning Academy,
Marjetka Kastner, founder, owner and project manager