Valery Arakelov

2015

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
Year receipt of recognition 2015
Owner and director of Terme Resort

Gospod Valerij Arakelov je v Erevanu v Armeniji najprej končal Fakulteto za energetiko, potem pa je z dliko diplomiral na Fakulteti za novinarstvo. Leta 1992 se je preselil v Moskvo, kjer je bil eden odu stanoviteljev zavarovalnice, v kateri je vodil oddelek za področje medicine.

V ruski prestolnici je končal študij menedţmenta in uprave na Ekonomski fakulteti. Na Ruski akademiji za javno upravo čaka na zagovor doktorske disertacije za pridobitev naziva doktorja znanosti. Po letu 1992 je odprl svojo tiskarno, ki ţe od samega začetka svojega delovanja zaseda eno izmed vodilnih mest na ruskem trgu ter v državah SND. Leta 2006 je v Sočiju kupil hotel »Weiler«, ga popolnoma predelal v butični hotel ter v njegovo ponudbo vključil velnes storitve in poslovni turizem. Hotel je ekskluzivno namenjen gostom višjega cenovnega razreda. G. Arakelov je lastnik hotela »Venus« na Češkem v Karlovih Varih, kjer se ukvarjajo z zdraviliškim turizmom, specializiranim za rehabilitacijo. V Armeniji se ukvarja z vinogradništvom in sadjarstvom. Njegovo podjetje je strateški partner podjetja Pernod-Ricard Armenia, katero za izdelavo cognaca uporablja njegovo grozdje, ki ga ţe 5 let ocenjujejo kot najboljše.

Pod njegovim okriljem se izvaja začetna faza projekta za izgradnjo naselja s 550 turističnimi hišami in hotelom ter športnimi objekti v Podmoskovju. V Sloveniji je lastnik in direktor Rimskih term – Terme Resort d.o.o.


Valeriy Arakelov (Russia) He graduated in Yerevan, Armenia at the Faculty for energetics and then he graduated with honors at the Faculty for journalism. In the year 1992 he moved to Moscow where he was one of the founders of an insurance in which he managed the medicine department. In the Russian capital he finished the management studies and administration at the Faculty of economics. He is waiting to present his doctoral dissertation at the Russian Academy for Public Administration. After the year 1992 he opened his own print work which is from its beginning one of the top prints works in the CIS countries.

In the year 2006 he bought the »Weiler« hotel in Sochi, transformed it in a boutique hotel and included wellness and business tourism in its offer. Hotel is exclusively intended for customers of the higher price range. Mr. Arakelov is the owner of hotel »Venus« in Czech Republic, Karlovy Vary, the main point of focus there is health tourism, specialized in rehabilitation. In Armenia he is engaged in viticulture and fruits. His company is a strategic partner of Pernod-Ricard Armenia which uses his grapes to make cognac which was rated top for the last 5 years. Under his auspices the initial phase of building a resort with 550 tourist houses, hotel and sport facilities is carried out in Podmoskovje region. In Slovenia he is the owner and manager of Rimske terme – Terme Resort d.o.o.