Ms Viktorija Potočnik

2014

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
Director of Pioneer home – Center for Youth Culture, Ljubljana
Year receipt of recognition 2014

Slovenska političarka, poslanka in pedagoginja. Zdaj opravlja funkcijo direktorice v Pionirskem domu. Viktorija Potočnik se je rodila leta 1957 Bučkovcih v Prlekiji. Po končani osnovni šoli je v Mariboru zaključila Srednjo zdravstveno šolo, nato pa diplomirala iz pedagogike na Pedagoški in Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Svojo politično kariero je začela že v študentskih letih, ko je predsedovala Univerzitetni konferenci ZSMS in njeni mestni konferenci. Kot poslanka v Republiški in Zvezni skupščini Socialistične federativne republike Jugoslavije je delovala med letoma 1986 in 1990. Od 1990 do 1996 pa je bila poslanka Državnega zbora Republike Slovenije.


Slovenian politician, member of parliament and teacher. She now serves as the director of Pionirski dom. Viktorija Potočnik was born in 1957 in Bučkovci in Prlekia. After finishing elementary school, she completed the Secondary Health School in Maribor, and then graduated in pedagogy at the Faculty of Education and Philosophy of the University of Ljubljana. She started her political career already in her student years, when she chaired the ZSMS University Conference and its city conference. She served as a member of the Republican and Federal Assembly of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia between 1986 and 1990. From 1990 to 1996, she was a member of the National Assembly of the Republic of Slovenia.