Mr Mitja Terče Msc.

2015

AMBASSADORS OF KNOWLEDGE
Director of Electric Energy Celje
Year receipt of recognition 2015

Mitja Terče je že četrto leto direktor Elektro Celje Energije, ki je tretji največji trgovec z električno energijo v Sloveniji. V tem obdobju je podjetje reorganiziral, moderniziral in usmeril v trg. Že po letu dni je prodajo elektrike povečal za 25 %, začel s prodajo lesne biomase in zemeljskega plina. Prav tako so edini, ki so lani pričeli dobavljati električno energijo za vse gospodinjske odjemalce izključno iz obnovljivih virov brez doplačila. Za vse odjemalce pa so med prvimi v Evropi letos pripravili personalizirane račune, ki grafično ponazarjajo porabo električne energije, imajo primerjavo s porabo v minulih mesecih in različni energenti so prikazani na eni položnici. Načrtuje širitev v tujino, nato pa kapitalsko povezovanje z manjšimi trgovci.

Mitja Terče je v menedžerskih vodah zadnjih 13 let.

Pred tem je deloval kot direktor Tuš nepremičnin, ki je bilo nepremičninsko podjetje v trgovinski skupini. Terče je vodil vse investicije v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini in Makedoniji ter bil v vseh navedenih državah tudi direktor hčerinskih podjetij. V njegovem skoraj 5-letnem vodenju je uspešno vodil investicije v več kot 15 bencinskih servisih, 40 marketih ali supermarketih in 30 nakupovalnih centrih v vseh naštetih državah. Investiral in upravljal je s portfeljem nepremičnin, vrednimi več kot 500 mio €.