Mr Branko Drobnak

2014

AMBASSADOR OF KNOWLEDGE
President of the Slovenian Business Angels Club
Year receipt of recognition 2014

Branko Drobnak je svojo poslovno pot po končani mariborski Poslovni fakulteti začel kot pripravnik v republiškem komiteju Vlade RS za ekonomske odnose s tujino in kasneje strokovni sodelavec in svetovalec generalnega sekretarja Vlade RS. Nadaljeval jo je v gradbenem poslovnem sistemu IMOS, kjer je pet let opravljal delo pomočnika generalnega direktorja. Pred ustanovitvijo lastnega podjetja je nekaj let služboval v občinski upravi, sprva kot podpredsednik, nato pa predsednik Izvršnega sveta Mestne občine Ljubljana-Bežigrad in nato dve leti vodil družbo za finance in investicije v mednarodnem podjetju Slovenijales. Z letom 1992 je postal direktor in večinski lastnik podjetja Poteza d.o.o. Kmalu zatem je kot član uprave Družbe za upravljanje Triglav skrbel za marketing, dve leti vodil Istrsko hranilnico in posojilnico d.o.o., tri leta predsedoval upravi Poteze, borzno
posredniške družbe d.d. in kot namestnik direktorja sodeloval pri ustanovitvi Prve pokojninske družbe d.d. Sprva kot član in nato kot predsednik nadzornega sveta je 5 let skrbel za razvoj Abanke, tretje največje slovenske banke. Od leta 2000 kot predsednik uprave Poteza Skupine nadaljuje snovanje, načrtovanje in nadzor izvedbe strategij razvoja družbe v skladu s pričakovanji vseh njenih deležnikov.

Experience

Board of directors member Alta Skupina d.d. 2010 – Present (4 years)
Board of directors member – Klub poslovnih angelov Slovenije 2007 – Present (7years)
Procurator Acies Bio d.o.o. 2006 – Present (8 years)
CEO and Owner Astra Dva Holding d.o.o. 2004 – Present (10 years)
Procurator Poteza Partners d.o.o. 2010-2011 (1 year)
Supervisory board member Moldova Agroindbank, Moldova 2009 – 2011 (2 years)
Supervisory board member Poštna banka Bosne i Hercegovine d.d., Sarajevo 2007-2011 (4 years)
CEO Poteza Skupina d.d. 2003-2011 (8 years)
Supervisory board member -Prva Group d.d. 2003 – 2010 (7 years)
Procurator Poteza Naložbe d.o.o. 2002 – 2010 (8 years)
Chairman of the Investment Committee Poteza Innovation and Growth Fund 2007 – 2009 (2 years)
Chairman of the Investment Committee Poteza Adriatic Fund B.V. 2003 – 2009 (6 years)
Chairman of the Supervisory board Kmetijsko gospodarstvo Rakičan d.d. 2004 – 2008 (4 years)
Procurator Poteza Partners d.o.o. 2003 – 2005 (2 years)
Board Member Prva pokojninska družba d.d. 2000 – 2003 (3 years)
Supervisory board member Portfolio companies of Poteza d.d. 1993 – 2003 (10 years)
CEO Poteza borzno posredniška družba d.d. 1997 – 2000 (3 years)
Chairman of the Supervisory board Abanka Vipa d.d. 1997 – 2000 (3 years)
CEO Istrska hranilnica in posojilnica d.o.o. 1995 – 1997 (2 years)
Supervisory board member Abanka Vipa d.d. 1995 – 1997 (2 years)
Insolvency Administrator of multiple companies Insolvency Administrator 1993 – 1996 (3 years)
Board Member Triglav DZU 1993 – 1995 (2 years)
CEO Poteza d.o.o. 1992 – 1993 (1 year)
CEO of Investment and Financing subsidiary Slovenijales d.o.o. 1990 – 1992 (2 years)
President of the Executive Board Mestna občina Ljubljana – Bežigrad 1986 – 1990 (4 years)
Vice-President of the Executive Board Mestna občina Ljubljana – Bežigrad 1984 – 1986 (2 years)
Assistant of CEO IMOS Združenje gradbenih podjetij 1979 – 1984 (5 years)
Advisor to the Secretary General Government of Slovenia 1975 – 1979 (4 years)
Trainee Government of Slovenia – Committee for Foreign Economic Relations 1974 – 1975 (1 year)